Заповніть, будь ласка, форму
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

 

 

 

 

Інвалідність і моделі соціяльних перешкод

Інвалідність і моделі соціяльних перешкодУ сучасному суспільстві пострадянського простору термін інвалід використовується як і раніше в його прямому тулмачені, тобто маючи на увазі слабкість і немічність людини (ІНВАЛІД від лат. invalidus - слабкий, немічний).

При цьому Конвенція ООН з прав людей з інвалідністю розмиває поняття інвалідності і визначає його як таке що еволюціонує і є результатом взаємодії людини з фізичними обмеженнями і відносиними і середовищними перешкодами, що роблять неможливим повну присутність у житті соціуму такої людини. На побутовому і юридичному рівнях це проявляється у вживаної термінології . «Інвалід» поступово замінюється на «людина з інвалідністю» , і це добрий знак.

У цивілізованому суспільстві переважає точка зору, що інвалідність сама по собі не є причиною для жорсткого обмеження людини. В таких країнах робляться кроки, щоб забезпечити для людей з інвалідністю доступ до об'єктів соціяльної інфраструктури, дати можливість отримувати освіту, працювати, займатися спортом. Вести активне соціяльне та політичне життя. Але як і раніше зберігається і ставлення до таких людей, як до «соціяльного тягаря», засноване на сформованих стереотипах.

Можна позначити два погляди на проблему соціяльних перешкод для людей з інвалідністю:

  1. соціяльна модель - базується на тому, що труднощі створюються самим суспільством, яке не хоче передбачати участі людей з інвалідністю до суспільного життя та їх інтеграцію в соціяльні процеси. Прибічники цієї моделі наполягають на створенні доступного для інвалідів середовища та адаптації соціяльної інфраструктури до їх потреб і потреб, що піднімають питання про психологічну відкритість.
  2. медична модель – виходить з уявлення про те, що причини труднощів інвалідів - в їх обмежених можливостях. Представники цього напряму вважають, що допомога інвалідам повинна полягати у створенні системи спеціалізованих закладів для цієї групи населення.

Остання модель критикується як примітивна і дискримінаційна, спрямована на обмеження людей з інвалідністю в спілкуванні, пересування, участі у суспільному житті.

Більш прогресивною є соціяльна модель, яка спрямована на поліпшення самого соціяльного статусу людей з інвалідністю та підвищення їх соціяльної активності, даючи можливість самореалізації та особистісного зростання.

Потрібно визнати, що у суспільній свідомісті українців ще не настало повсюдне сприйняття таких людей як рівноцінних громадян, тому одне з основних завдань, що стоять перед суспільством, це формування такого середовища, яке буде сприяти поліпшенню життя людей з інвалідністю.

Інвалідність - не привід для створення перешкод людям у реалізації їх потенціалу.

Пропонуємо додатково читати:

11.09.2016
Психолог, психотерапевт
Рожко.С.В.